Wednesday, December 1, 2010

BUY BACK DINAR - MENGAWAL DINAR DI PASARAN

Apabila Iraq membeli semula dinarnya  dari pasaran seperti yang saya bincangkan pada posting lalu,  maka  kerajaan Iraq akan membuat  tindakan susulan  seperti berikut:

  • Menyimpan Dinar tersebut   bagi  mengelakkan  lambakan dinar  di pasaran, sekaligus  mengawal inflasi.  Atau
  • Memusnahkan terus dinar itu.

Dengan tindakan ini, maka isu jumlah dinar yang bertrilion di pasaran yang boleh memberi implikasi   negatif  ekonomi akan  dapat diatasi.

Dengan melihat kepada dasar kerajaan Amerika yang mengenakan cukai 35% ke atas pertukaran dinar, maka saya berpendapat nilai apungan ke USD 1.00 adalah suatu  yang amat patut dan manasabah. Hal ini kerana nilai bersih yang bakal diperolehi oleh pemilik dinar adalah hanya sekitar USD 0.60 sahaja. Angka ini tidak jauh dari jangkaan awal iaitu USD 0.30. 

Setakat ini hanya  negara Amerika sahaja  akan  mengenakan cukai atas tukaran dinar. Negara lain termasuk Malaysia tidak menyatakan apa-apa pun. Keuntungan pertukaran wang lazimnya tidak dikenakan cukai. Tetapi jika anda mahu bayar cukai, tak ada salahnya. Woooo.