Friday, September 30, 2011

SEPINTAS BAJET IRAQ 2012

Kalau di Malaysia kita tahu bilakah tarikh rasmi pembentangan bajet negara. Tetapi di Iraq kita tak tau bila tarikhnya. Yang dimaklumkan,  ianya sedang dibincangkan di peringkat kabinet sahaja.

Menurut pelbagai sumber, bajet Iraq bagi tahun 2012 adalah sebanyak USD 97.75 bilion. Bajet ini berasaskan pendapatan utamanya dari hasil minyak pada kadar harga USD 85.00 setong. Walaupun  bajet Iraq ini dikatakan kedua terebesar di kalangan negara Arab, ianya masih megalami defist sebanyak USD  14 bilion.

Hasil Iraq pada 2011 melebehi dari anggaran bajetnya kerana kenaikan harga minyak dunia. Apakah pada tahun 2012, Iraq akan meraih bonus tambahan dengan kenaikan harga minyak lagi.

Iraq sedang bergerak kearah meningkatkan hasil minyaknya melebehi 3 juta tong sehari. Jika pada tahap ini dinarnya tidak dinilai semula, adakah Iraq menunggu ke tahap 4 juta tong sehari sepertimsana pada tahun 2003, sebelum Amerika  menceroboh Iraq. Pada ketika ini nilai dinar ialah USD 0.30/perdinar. 

Bagi saya tempoh manasabah dinar diapungkan telah sampai. Namun kita kena  bersedia menanti sehingga 2013. Ha ha. Itu baru genap 10 tahun, sesuai dengan teori pusingan ekonomi  10 tahun, seperti yang pernah saya bincangkan dahulu. Oleh itu, belajar belajarlah menungu kenaikan nilai silver  pula    Dalam Bahasa Melayu dinamakan perak. Dalam Bahasa Arab dinamakan DIRHAM ya sheihhhh!  Baca di sini

JANGAN KETINGGALAN KAPAL TERBANG. BERJAGUNG-JAGUNG  DAHULU  SEBELUM PADI MASAK!!!!