Wednesday, October 5, 2011

DINAR TERUS DILELONG!!!!

Adalah dijangka Bajet Iraq akan dibentangkan pada pertengahan Oktober ini. Lazimnya analisa prestasi ekonomi tahun lalu akan dibuat dan sekaligus meramalkan prestasi pada tahun hadapan. Jika kondisi ekonomi positif, maka ianya mempengaruhi nilai matawang sesuatu negara. Salah satu indikator ekonomi yang penting ialah kemampuan negara itu melunaskan hutang luarnya. Jika hutang luar semakin menurun, maka nilai matawangnya semakin  baik.

Ekonomi Iraq perlu semakin baik. Soal buang 3 kosong atau tidak pada mata  wangnya, bukanlah faktor yang mempengaruhi kenaikan nilai dinarnya. Nilai dinar naik seiring dengan kenaikan ekonomi Iraq.

Saya masih beriman dengan jangkaan dinar diapungkan antara sekarang sehingga 2013. Apabila CBI terus melelong dinar pada setiap hari dan dibeli oleh 12 buah bank, bukankah itu tanda dinar akan bernilai  pada masa hadapan?

MELABUR DAN TERUS MELABUR. KLIK  LE..